راه های ارتباطی با ما

تلفن های تماس

01734352965

آدرس

 گلستان / کردکوی / دانش 5

ایمیل

gamer2021plus@gmail.com

 

تایم پاسخ گویی

شنبه الی پنج شنبه 11 الی 16 - 20 الی 23